ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 06/01/2022
โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

  •  April 20, 2021

โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

โรคตับสามารถเกิดได้กับทุกคน และมักจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ยาที่ส่งผลเสียและเกิดสารพิษตกค้างในตับ รวมไปถึงการติดเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ตับเกิดการอักเสบตามมา

จึงส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับตับ ได้แก่ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ตับแข็ง และอาจร้ายแรงไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งตับได้