บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 02/09/2565
โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

  •  20 เมษายน 2564

โรคตับอันตรายหากไม่ดูแล

โรคตับสามารถเกิดได้กับทุกคน และมักจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ยาที่ส่งผลเสียและเกิดสารพิษตกค้างในตับ รวมไปถึงการติดเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ตับเกิดการอักเสบตามมา

จึงส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับตับ ได้แก่ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ตับแข็ง และอาจร้ายแรงไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งตับได้