Khaolaor ขาวละออ ประสะมะแว้ง ยาสามัญประจำบ้าน 20 ซอง/กล่อง (ซองละ 20 เม็ด)

Wishlist: (0)

Khaolaor ขาวละออ ประสะมะแว้ง ยาสามัญประจำบ้าน 20 ซอง/กล่อง (ซองละ 20 เม็ด)

ทะเบียนยาเลขที่ : G 13/38

ส่วนประกอบสำคัญ : ในปริมาณยา 1,024 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ ดังนี้
สารส้ม                32   กรัม            ขมิ้นอ้อย              96   กรัม
ใบกระเพรา        128  กรัม            ลูกมะแว้งต้น      256   กรัม
ลูกมะแว้งเครือ   256  กรัม            ฯลฯ

สรรพคุณ : แก้ไอ แก้เสมหะ

วิธีใช้ : เด็กครั้งละ 1-2 เม็ด ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน หรือใช้อม
ผู้ใหญ่ครั้งละ 5-7 เม็ด

 

 

 

 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0