Khaolaor ขาวละออ ยาเจล ยาทาแก้ลิ้นเป็นฝ้า ยาสามัญประจำบ้าน 5 กรัม/หลอด

Wishlist: (0)

Khaolaor ขาวละออ ยาเจล ยาทาแก้ลิ้นเป็นฝ้า ยาสามัญประจำบ้าน 5 กรัม/หลอด

ทะเบียนยาเลขที่ : G 27/64

ในยา 100 กก. เตรียมจาก : สารสกัดจากสมุนไพร เกล็ดสะระแหน่ น้ำมันสะระแหน่

สรรพคุณ : ยาทาแก้ลิ้นเป็นฝ้า

วิธีใช้ : บีบยาลงบนก้านสำลีหรือปลายนิ้ว ประมาณ 0.6 ซม. และใช้ป้ายลงบริเวณที่เป็นฝ้า  โดยปาดให้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ให้ทั่วฝ้า 
ควรใช้ป้ายฝ้าในเวลาก่อนนอน เพื่อให้ตัวยาสัมผัส และรักษาได้นานตลอดคืน ถ้าจำเป็นสามารถทายาเพิ่มได้ในระหว่างวัน

การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิห้อง

ยาใช้เฉพาะที่

 

 

 


 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0