Khaolaor ขาวละออ มะตูมผงพร้อมชง ตราหรรษา 10 ซอง/กล่อง

Wishlist: (0)

Khaolaor ขาวละออ มะตูมผงพร้อมชง ตราหรรษา 10 ซอง/กล่อง

เลขทะเบียน อ.ย 11-1-08831-1-0002

ขนาดบรรจุ : 10 ซอง/กล่อง

ส่วนประกอบ : มะตูม 3.56 % น้ำตาล 3.11 %

วิธีการรับประทาน
-ชงร้อน : มะตูมสำเร็จรูป 1 ซอง(10 กรัม) ละลายในน้ำร้อน 1 ถ้วย (150 มล.) ชงให้ละลายเข้ากันดี จะได้น้ำมะตูมร้อนชื่นใจ

-ชงเย็น : ใช้วิธีเหมือนชงร้อน แต่ใช้น้ำให้น้อยลงครึ่งหนึ่ง เมื่อชงละลายดีแล้ว ให้เทลงในถ้วยแก้วที่มีน้ำแข็งอยู่แล้ว หรือจะละลายในน้ำเย็น 1 ถ้วย จะได้น้ำมะตูมเย็นชื่นใจ

 

 

 

 

ธรรมดา

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0