Khaolaor ขาวละออ อลิเซีย 5000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ด 60 เม็ด/ขวด

Wishlist: (0)

Khaolaor ขาวละออ อลิเซีย 5000  กระเทียมสกัดชนิดเม็ด 60 เม็ด/ขวด

เลขทะเบียน อย. : 11-1-08831-1-0035

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กระเทียมสกัดชนิดเม็ด

✔ดูดซึมได้ดี
✔ไม่มีกลิ่นกระเทียม
✔ไม่แสบท้อง

กระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย 5000 ให้สารออกฤทธิ์อัลลิซิน 5 มก. ซึ่งได้เคลือบเม็ดให้ผ่านกระเพาะอาหาร แล้วกระจายตัวในลำไส้เล็กซึ่งมีสภาวะเหมาะสมในการดูดซึมอัลลิซิน

ส่วนประกอบที่สำคัญ
แต่ละเม็ดประกอบด้วยกระเทียมสกัด 333 มก. (ให้สารออกฤทธิ์ อัลลิซินสูง 5,000 ไมโครกรัม เท่ากับอัลลิซิน 15,000 ppm.) ได แคลเซี่ยม ฟอสเฟต 465 มก. (เทียบเท่า แคลเซี่ยม 107 มก.)
น้ำหนักสุทธิ 48 กรัม บรรจุ 60 เม็ด

คำแนะนำในการรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า หรือเย็น

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

*เจือสีสังเคราะห์และไม่ใช้วัตถุกันเสีย* มีซองวัตถุกันชื้น

คำเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า

ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

 

 

 

 

ธรรมดา

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0